Azotrax®

Ürünlerimiz

Azotrax®

Temiz kanola Azotrax® ile başlar

Özellikleri

  • Geniş uygulama aralığı
  • Bütün Avrupa'da en çok kabul gören yabancı ot ilacı
  • En geniş yabancı ot kontrol yelpazesi

EtiketAzotrax® Etiket

Güvenlik Bilgi FormuAzotrax® MSDS